0683035187 info@mind-kracht.nl

vergoeding

Mind-Kracht heeft contracten gesloten met de volgende zorgverzekeraars; CZ, DSW, Menzis, VRZ, Zilveren Kruis (zie hier de labels behorende tot deze verzekeraars). Mind-Kracht heeft geen contract met VGZ.  Voor verzekerde zorg bij Mind-Kracht is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Mocht je verwezen worden via Vicino (een samenwerkingsverband tussen huisartsen en vrijgevestigde psychologen) dan wordt de behandeling meestal vergoed. Voor de verzekeraar over gaat tot vergoeding doet deze altijd eerst aanspraak op het eigen risico. Om gebruik te maken van verzekerde zorg is het belangrijk je vooraf goed door jouw zorgverzekeraar te laten informeren over de regels. De kosten hangen af van de geleverde prestatie:

 

 

Uiteraard kun je er ook voor kiezen de behandeling (al dan niet zonder verwijzing van de huisarts) zelf te bekostigen. Een sessie duurt 45 minuten en kost €85,- (dit is inclusief 15 minuten verslaglegging).

Wanneer je niet op afspraak kunt komen is het belangrijk hierover contact op te nemen met Mind-Kracht. Mocht de afspraak niet tijdig (korter dan 24 uur) afgezegd zijn is Mind-Kracht genoodzaakt de sessie in rekening te brengen. Hiervoor word een tarief van €42,50 gehanteerd. Deze rekening kun je niet bij de zorgverzekeraar declareren.

 

Heb je interesse of wil je meer informatie?