Vergoeding
en
Tarief

Vergoeding
en
Tarief

Bekostiging vanuit zorgverzekeraar

Mind-Kracht heeft, via Vicino (een samenwerkingsverband tussen huisartsen en vrijgevestigde psychologen), contracten gesloten met alle zorgverzekeraars. Helaas heeft Mind-Kracht het budget van de verzekeraars VGZ, CZ, Zilveren Kruis en ASR reeds bereikt en kunnen wij in 2023 GEEN verzekerden van deze zorgverzekeraars (en hun labels) meer in behandeling nemen. Wij kunnen u, indien zelfbekostiging/ bekostiging vanuit werkgever niet mogelijk is, wel op de wachtlijst plaatsen voor verzekerde zorg in 2024.

Voor klachten hierover adviseren wij contact te leggen met de betreffende verzekeraar. Dit is eventueel ook mogelijk met behulp van zorgbemiddeling, meer informatie hierover is te vinden via mijn zorgverzekeraar of vind hier een overzicht met directe telefoonnummers  van uw zorgverzekering.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Voordat de verzekeraar over gaat tot vergoeding doet deze altijd eerst aanspraak op het wettelijk verplicht eigen risico.

Sinds 2022 wordt er gewerkt met het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties laten de daadwerkelijk geleverde zorg zien. Declaratie vindt plaats op basis van de setting (zorg vanuit Mind-Kracht betreft de setting; ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair), het aantal consulten, de duur van de consulten, het type consulten (diagnostiek of behandeling) en het type behandelaar per consulten (Mind-Kracht beschikt over de volgende typen behandelaren; gezondheidszorgpsycholoog, overige beroepen (namelijk; psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog). Klik hier voor het zien van de tarieven in 2023. Wanneer een behandeling over de kalenderjaargrens heen gaat (bijvoorbeeld wanneer er sessies van één behandeltraject in zowel 2022 als 2023 hebben plaatsgevonden) zal door de zorgverzekeraar het wettelijk verplicht eigen risico voor beide jaren worden aangesproken. Om gebruik te maken van verzekerde zorg is het belangrijk je vooraf goed door jouw zorgverzekeraar te laten informeren over de regels.

Zelf bekostiging/bekostiging vanuit werkgever

Uiteraard kun je er ook voor kiezen de behandeling (al dan niet zonder verwijzing van de huisarts) zelf te bekostigen. Een sessie van 60 minuten (45 minuten directe tijd, 15 minuten verslaglegging) bedraagt €95,00 in 2022 en €110,- in 2023.

Annulering afspraak

Wanneer je om welke reden dan ook niet op afspraak kunt komen is het belangrijk hierover contact op te nemen met Mind-Kracht via telefoon 06-83035187 of mail secretariaat@mind-kracht.nl. Mocht de afspraak, ongeacht de reden, niet tijdig afgezegd zijn is Mind-Kracht genoodzaakt de sessie in rekening te brengen. Hiervoor wordt een tarief van € 50,- gehanteerd. Deze rekening kun je niet bij de zorgverzekeraar declareren.

“De behandeling van Mind-Kracht richt zich op (het inzichtelijk maken van) jouw krachten in plaats van jouw klachten.”