Vanwege een enorme toename van aanmeldingen zijn wij helaas genoodzaakt een aanmeldstop te hanteren!

Vergoeding
en
Tarief

Vergoeding
en
Tarief

Bekostiging vanuit zorgverzekeraar

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Voordat de verzekeraar over gaat tot vergoeding doet deze altijd eerst aanspraak op het wettelijk verplicht eigen risico.

Sinds 2022 wordt er gewerkt met het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties laten de daadwerkelijk geleverde zorg zien. Declaratie vindt plaats op basis van de setting (zorg vanuit Mind-Kracht betreft de setting; ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair), het aantal consulten, de duur van de consulten, het type consulten (diagnostiek of behandeling) en het type behandelaar per consulten (Mind-Kracht beschikt over de volgende typen behandelaren; gezondheidszorgpsycholoog, overige beroepen (namelijk; psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog). Klik hier voor het zien van de tarieven in 2024. Wanneer een behandeling over de kalenderjaargrens heen gaat (bijvoorbeeld wanneer er sessies van één behandeltraject in zowel 2023 als 2024 hebben plaatsgevonden) zal door de zorgverzekeraar het wettelijk verplicht eigen risico voor beide jaren worden aangesproken. Om gebruik te maken van verzekerde zorg is het belangrijk je vooraf goed door jouw zorgverzekeraar te laten informeren over de regels.

Met welke zorgverzekeraars heeft Mind-Kracht in 2024 een contract?

Jaarlijks onderhandelt Vicino NHN, namens Mind – Kracht met alle zorgverzekeraars over de zorgovereenkomsten voor het komende jaar. Voor 2024 is er overeenkomst afgesloten tussen alle zorgverzekeraars en Vicino NHN / Mind – Kracht.       
Hierdoor weet u dat u bij ons bent verzekerd van zorg die (volledig) vergoed wordt. 
Het verplicht eigen risico van € 385,- wat per kalenderjaar wordt berekend valt hier niet onder. 

Zelf bekostiging/bekostiging vanuit werkgever

Uiteraard kun je er ook voor kiezen de behandeling (al dan niet zonder verwijzing van de huisarts) zelf te bekostigen. Een sessie van 60 minuten (45 minuten directe tijd, 15 minuten verslaglegging) bedraagt € 110,00  in 2024.

Annulering afspraak

Wanneer je om welke reden dan ook niet op afspraak kunt komen is het belangrijk hierover contact op te nemen met Mind-Kracht via telefoon 06-83035187 of mail secretariaat@mind-kracht.nl

Mocht de afspraak niet tijdig (korter dan 24 uur) afgezegd zijn is Mind-Kracht genoodzaakt de sessie in rekening te brengen. Hiervoor wordt een tarief van € 60,- gehanteerd. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

“De behandeling van Mind-Kracht richt zich op (het inzichtelijk maken van) jouw krachten in plaats van jouw klachten.”