0683035187 info@mind-kracht.nl

Mind-Kracht heeft, via Vicino (een samenwerkingsverband tussen huisartsen en vrijgevestigde psychologen), contracten gesloten met alle zorgverzekeraars. Met uitzondering van CZ (labels; CZ, CZdirect, Just, Nationale Nederlanden en OHRA); hiervoor geld een aanmeldstop daar het omzetplafond is bereikt. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Voordat de verzekeraar over gaat tot vergoeding doet deze altijd eerst aanspraak op het eigen risico. Om gebruik te maken van verzekerde zorg is het belangrijk je vooraf goed door jouw zorgverzekeraar te laten informeren over de regels. De kosten hangen af van de geleverde prestatie:

Traject:

Code:

Gemiddelde minuten:

Maximum tarief:

Onvolledig

180005

0-120

219,78

Kort

180001

121-294

503,47

Middel

180002

295-495

853,38

Intensief

180003

496-750

1383,65

Uiteraard kun je er ook voor kiezen de behandeling (al dan niet zonder verwijzing van de huisarts) zelf te bekostigen. Een sessie van 60 minuten (45 minuten directe tijd, 15 minuten verslaglegging) bedraagt €85,00.

Wanneer je niet op afspraak kunt komen is het belangrijk hierover contact op te nemen met Mind-Kracht. Mocht de afspraak niet tijdig (korter dan 24 uur) afgezegd zijn is Mind-Kracht genoodzaakt de sessie in rekening te brengen. Hiervoor word een tarief van €42,50 gehanteerd. Deze rekening kun je niet bij de zorgverzekeraar declareren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je interesse of wil je meer informatie?