Vanwege een enorme toename van aanmeldingen zijn wij helaas genoodzaakt een aanmeldstop te hanteren!

Privacy
en
Dossiervorming

Privacy
en
Dossiervorming

De psycholoog heeft geheimhoudingsplicht als het gaat om het delen van gegevens/informatie. Alleen in uitzonderingsgevallen zal deze worden doorbroken; wanneer jij een gevaar lijkt te zijn voor jezelf of anderen (te denken valt aan suïcidaliteit, kindermishandeling, huiselijk geweld).

Gedurende de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden, welke 20 jaar bewaard dient te worden. Als cliënt heb je recht op inzage in dit dossier, deze kan ingezien worden via het cliëntenportal. Meer informatie over het cliënten portal is hier te vinden.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de volgende site; www.nvgzp.nl/beroep/beroepscode