Vanwege een enorme toename van aanmeldingen zijn wij helaas genoodzaakt een aanmeldstop te hanteren!

Klachten

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over het functioneren van Mind-Kracht kun je dit met Mind-Kracht bespreken. Voor klachten kan binnen Mind-Kracht contact worden gelegd via het secretariaat: secretariaat@mind-kracht.nl of 0683035187.
 
Mocht er naar jouw mening geen oplossing gevonden zijn kun je contact opnemen met het NIP: nip@klachtencompany.nl