CORONA

CORONA

Betreft: Berichtgeving omtrent Coronavirus (Covid-19)

Mind-Kracht neemt de RIVM-maatregelen in acht. Dit houdt in dat afspraken (deels) face-to-face kunnen plaatsvinden. Dit geschiedt in samenspraak tussen behandelaar en cliënt.

Maatregelen bij face-to-face contact:

 • Draag bij betreden van de locatie desgewenst een mondkapje.
 • Desinfecteer desgewenst de handen bij binnenkomst van de locatie.
 • Beperk de wachttijd; kom pas binnen op de afgesproken tijd.
 • Loop direct door naar de aangegeven wachtplek.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Neem desgewenst drinken/zakdoekjes mee naar het gesprek.
 • Raak zo min mogelijk aan.
 • Houd bij voorkeur 1,5 meter afstand.
 • Verlaat zo snel mogelijk de praktijk.


Face-to-face contact kan niet plaatsvinden in de volgende gevallen:

 • Verkoudheid.
 • Keelpijn.
 • Hoesten.
 • Koorts.


Indien dit het geval is kan contact opgenomen worden met Mind-Kracht om de afspraak op een andere wijze (middels bellen of beeldbellen) te laten plaatsvinden of de afspraak te verplaatsen. Een negatieve zelftest voldoet niet om op afspraak te komen. Pas wanneer u 24 uur klachtenvrij bent kunt u weer op afspraak komen.

Indien de behandelaar kampt met bovengenoemde klachten ontvangt u tijdig bericht en zal er een passende oplossing worden geboden.

Zijn er vragen of worden er (stress)klachten ervaren ten gevolge van het virus neem dan gerust contact op via info@mind-kacht.nl, 0683035187 of via het therapieland account.

Datum: 22-03-2022

“De behandeling van Mind-Kracht richt zich op (het inzichtelijk maken van) jouw krachten in plaats van jouw klachten.”