0683035187 info@mind-kracht.nl

behandeling

Iedere behandeling start met een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is kennismaken met jou, jouw klachten en jouw doelen (t.a.v. de behandeling). Aan het einde van dit gesprek zullen we de mogelijkheden, binnen Mind-Kracht, bespreken. Indien behandeling binnen Mind-Kracht niet passend is kunnen we samen kijken naar andere psychologen en hulpverleners in de regio met wie een goede samenwerking is. In de behandelgesprekken wordt gewerkt met verschillende technieken, onder andere; cognitieve gedragstherapie, EMDR en KPSP. De effecten zullen meerdere malen gedurende het behandeltraject worden gemeten en geëvalueerd. Tevens wordt de cliënttevredenheid na afloop van de behandeling gemeten om daarmee de kwaliteit van de behandeling in kaart te brengen. Mind-Kracht behaald gemiddeld een 8.2 als rapportcijfer uit 42 beoordelingen (gemeten met behulp van de CQI). Jouw (on)tevredenheid kun je tevens uiten op Zorgkaart Nederland.

Voor meer informatie over de werkwijze van Mind-Kracht kun terecht in het privacy reglement,de privacyverklaring, en het kwaliteitsstatuut van Mind-Kracht.

Mind-Kracht heeft een wachttijd tot 02-01-2019. Tussen 01-09-2018 en 02-01-2019 is Mind-Kracht geheel gesloten, in die periode kan contact gelegd worden met de huisarts voor inzet van hulpverlening elders.

 

privacy

Als psycholoog heb ik geheimhoudingsplicht als het gaat om het delen van gegevens/informatie. Alleen in uitzonderingsgevallen zal deze worden doorbroken; wanneer jij een gevaar lijkt te zijn voor jezelf of anderen (te denken valt aan suïcidaliteit, kindermishandeling, huiselijk geweld). Gedurende de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden, welke 15 jaar bewaard dient te worden. Als cliënt heb je recht op inzage in dit dossier, vanwaar er gedurende het behandeltraject kopieën verstrekt worden. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de volgende site; https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo.

klachten

Wanneer je een klacht hebt over het functioneren van Mind-Kracht kun je dit met Mind-Kracht bespreken. Mocht er naar jouw mening geen oplossing gevonden zijn kun je contact opnemen met de NVGzP (http://www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling/).

Heb je interesse of wil je meer informatie?